F5cafe Resfreshing Realtime

Điểm đến cho những startup, những bạn trẻ đi tìm đam mê, sở thích, tìm kiếm cuộc sống vui vẻ ý nghĩa nhất.

Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe tại f5

Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe tại f5

Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe tại f5

Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe là những điều được liệt kê theo quy chuẩn thống nhất giữa người làm việc ( nhân viên ) với đường lối văn hóa hoạt động của doanh nghiệp, trong trường hợp này cụ thể là quán cafe.

Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe tại f5
Quy đinh & nội quy nhân viên bán hàng cafe tại f5

Nội quy nhân viên quán Cafe sẽ bao gồm những nội dung gì?

 • Thời gian làm việc: Ca hoặc cố định.
 • Trang phục đồng phục, hình thức, tác phong làm việc.
 • Quy định về Vệ sinh và an toàn lao động
 • Quy định về bảo quản tài sản chung của quán hoặc người cùng quán.
 • Những điều không được làm, không được phạm lỗi.
 • Quy định kỷ luật, lương, thưởng.

Để có thể chỉnh chu và có hướng phát triển thật bền vững hoặc sống được trong nền kinh tế khó khăn, ngành cạnh tranh F&B. Cafe nhà hàng… nội quy nhân viên bán hàng là 1 trong các yếu tố chính yếu trong tổng thể cơ hội thành công của quán.

Nội quy quy định chính của F5 đặc biệt các nhân viên phải biết

 • Trộm đồ công ty ( quán ) sẽ bị chấm dứt hợp đồng, phạt trừ cả tháng lương, nghỉ không báo trước 7 đến 10 ngày bị trừ 10 ngày lương.
 • Làm gì mà không chắc không hỏi nhân viên khác hoặc người cùng làm người chủ sẽ bị đền bù 1/3 thiệt hại.
 • Không được tụ tập bạn bè ngồi nói chuyện riêng trong giờ làm của mình, chỉ được ưu ái 20-30 phút và nếu có thì tranh thủ vẫn bảo đảm công việc của mình trong ca của mình hoặc phải chấp nhận không nhận lương trong giờ đó nếu có người cùng ca hỗ trợ làm thay hoặc phải nhờ được người cùng ca làm giúp.
 • Không báo trước lịch nghỉ đột ngột trước 12h đến 1 ngày của ca mặc định của mình sẽ bị phạt 2h không lương làm việc ca tiếp theo.
 • Có trách nhiệm đảm bảo nguyên liệu, đồ uống, vật liệu kinh doanh của quán báo cho ca sau hoặc quản lý để chuẩn bị. Nếu lơi là khiển trách, lơi là quá nhiều lần cảnh cáo.
 • Nghỉ việc không báo cao trong vòng 1,5 ngày tính từ giờ vào nhận ca làm, coi như tự ý nghỉ việc, quán sẽ không có trách nhiệm trả lương.
Post a Comment